Finlands svenska biblioteksdagarna 10-11.5


Den omtyckta konferensen Finlands svenska biblioteksdagarna har i år temat "Det mångfasetterade biblioteket" och ordnas helt digitalt. Konferensen är alltså gratis och öppen för alla.

Biblioteken har alltid jobbat för ett hållbart och jämställt samhälle. Biblioteken tillhandahåller tjänster som många kanske inte har tillgång till annars och de är säkra och inkluderande rum som är viktiga för vår vardag. Därför vill vi med denna konferens lyfta upp hur mångsidiga och viktiga biblioteken är för vårt samhälle.

Du anmäler dig till konferensen genom att fylla i denna blankett. Länken till sändningen skickas till dig på din e-post innan konferensen.

Spara händelsen i din Google kalender genom att klicka här.

Uppgifterna används enbart för konferensen och ges inte ut till tredje parter./Antamiasi tietoja käytetään vain konferensin järjestämiseen./The information will only be used for arranging the event.


Powered by Blankett.fi